1. Määritelmät

 • Yritys

  BeIn News Academy Ltd. Rekisteröity Hongkongissa yritysnumerolla: 1332369, osoitteessa Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong.

 • Uutisportaali

  Yhtiön hallinnoima uutisportaali, joka on saatavilla osoitteessa https://fi.beincrypto.com/

 • BeInCrypto

  Yhteisnimitys, joka viittaa sekä yhtiöön että uutisportaaliin.

 • Yleiset ehdot

  Uusin versio yhtiön yleisistä ehdoista ja määräyksistä.

 • Vierailija

  Uutisportaalissa vieraileva henkilö

 • Ohjeet

  Yhtiöön sovellettavat oikeudelliset määräykset sen lainkäyttövaltaan kuulumisen tai täytäntöönpanokelpoisuuden perusteella.

 • Sisältö

  Sisältö tarkoittaa kaikkea tietoa tai sisältöä, joka näytetään, käytetään tai lähetetään uutisportaalissa tai sähköpostitse osana tilaajapalvelua.

2. Käyttäjän hyväksyntä yleisille käyttöehdoille

Tämän käytäntö on tarkoitettu BeInCrypton käyttäjille.
BeInCrypto on tietoportaali, joka on omistautunut tarjoamaan käyttäjilleen suoraa ja rehellistä tietoa kryptovaluuttamarkkinoista ja lohkoketjuteollisuudesta.

Yhtiö on laatinut nämä käyttöehdot sovellettavien lakien ja niihin liittyvien ohjeiden sekä sisäisten käytäntöjen mukaisesti.

Vierailemalla uutisportaalissa, lukemalla sen sisältöä ja/tai käyttämällä uutisportaalia käyttäjä hyväksyy kyseiset käyttöehdot. Ne muodostavat käyttäjän ja yhtiön välisen sopimuksen, ja ne säätelevät käyttäjien uutisportaalin käyttöä.

Jos käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, hänen on poistuttava uutisportaalista ja lopetettava sen palvelujen käyttö välittömästi.

3. Sisältö ja tekijänoikeudet

Koko uutisportaalin sisältö on yhtiön yksinomaista omaisuutta, ja sitä suojaavat sovellettavat tavaramerkit, tekijänoikeudet, omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet.

Käyttäjä saa käyttää sisältöä vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, eikä käyttäjä saa jakaa sitä edelleen muille osapuolille ilman yhtiön etukäteen antamaa lupaa.

Pyynnöt sisällön käyttämisestä muulla kuin näissä yleisissä käyttöehdoissa sallitulla tavalla on lähetettävä osoitteeseen – [email protected] – ennakkotarkastusta ja hyväksyntää varten.

4. Vastuun rajoituslausekkeet

Uutisportaalissa saatavilla olevat palvelut ja tiedot tarjotaan ehdottomasti “sellaisenaan”, “sellaisena kuin se on” ja “sellaisena kuin se on saatavilla”.

Yhtiö ei anna mitään takuita (nimenomaisia tai epäsuoria) uutisportaalissa annetuista tiedoista. Yhtiö nimenomaisesti kieltäytyy kaikista implisiittisistä takuista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, omistusoikeutta, loukkaamattomuutta, myyntikelpoisuutta tai soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen koskevat takuut.

Yhtiö ei ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka voivat aiheutua siitä, että kolmannet osapuolet sieppaavat tiedot, jotka on asetettu saataville tietoportaalin kautta.

Yhtiö tai sen tytäryhtiöt, johtajat, virkailijat tai työntekijät sekä kolmannen osapuolen sisällön, ohjelmistojen ja/tai teknologian toimittajat eivät ole vastuussa mistään menetyksistä tai vahingoista, joita käyttäjälle voi aiheutua tietoportaalin vikaantumisesta tai keskeytymisestä, tai jotka johtuvat minkä tahansa muun osapuolen teosta tai laiminlyönnistä, joka on osallisena tietoportaalin, sen sisältämien tietojen tai sen tarjoamien tuotteiden tai palveluiden saattamisessa käyttäjien saataville, tai mistä tahansa muusta syystä, joka liittyy tietoportaalin tai sen sisältämien elementtien saatavuuteen, saatavuuden estymiseen tai käyttöön.

Yhtiö ei ole missään tapauksessa vastuussa kenellekään käyttäjälle, olipa kyseessä sopimus tai vahingonkorvaus, mistään suorista, erityisistä, välillisistä, epäsuorista, välillisistä, välillisistä tai satunnaisista vahingoista tai mistään muista vahingoista, vaikka BeInCryptoa tai muuta osapuolta olisikin neuvottu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Tämä vastuunrajoitus sisältää, mutta ei rajoitu, käyttäjän laitteisiin mahdollisesti tarttuvan viruksen siirtämisen, mekaanisten tai elektronisten laitteiden tai tietoliikennelinjojen vikaantumisen, puhelin- tai muiden yhteysongelmien (esim. kyvyttömyys käyttää Internet-palveluntarjoajaa), luvattoman pääsyn, varkauden, operaattorivirheiden, lakkojen tai muiden työvoimaongelmien tai minkä tahansa muun ylivoimaisen esteen aiheuttaman tapahtuman.

Yhtiö ei takaa jatkuvaa, keskeytymätöntä tai turvallista pääsyä uutisportaaliin.

5. Vastuuvapauslauseke

Uutisportaalissa julkaistut mielipiteet ja artikkelit ovat kirjoittajiensa tuotoksia, ja ne voivat olla puolueellisia ja subjektiivisia, minkä vuoksi yhtiö ei voi taata niiden sisältämien tietojen paikkansapitävyyttä.

Uutisportaalissa saatavilla olevat tiedot, artikkelit ja mielipiteet eivät ole rahoitusneuvontaa tai kehotusta sijoittamiseen millään tavoin. Mikään Yhtiön julkaisema tieto ei ole sijoitusneuvontaa, eikä mihinkään uutisportaalissa julkaistuun tietoon tai informaatioon pidä luottaa sijoitustoiminnan yhteydessä.

Yhtiö ja sen työntekijät suosittelevat painokkaasti, että jokainen käyttäjä tekee oman riippumattoman tutkimuksensa ja/tai pyytää neuvoa pätevältä sijoitusalan ammattilaiselta ennen kuin tekee mitään taloudellista päätöstä.

6. Valitukset

Yritys kunnioittaa muiden luovaa työtä ja omistusoikeuksia ja varmistaa, että immateriaalioikeuksia ja tekijänoikeuksia koskevia lakeja noudatetaan tiukasti. Jos uskot, että immateriaalioikeuksia tai tekijänoikeuksia on loukattu, ota meihin välittömästi yhteyttä ja kerro tarkat tiedot tilanteesta ([email protected]). Valituksessa on mainittava seuraavat tiedot:

Tiedot immateriaalioikeuden omistajasta

Asianmukainen maininta kyseisestä omaisuudesta

Valituksen tekijän yhteystiedot

Yhtiö ryhtyy asianmukaisiin toimenpiteisiin valituksen johdosta.

7. Valvonta ja arviointi

Yhtiö tarkastelee säännöllisesti näiden yleisten ehtojen tehokkuutta ja erityisesti niissä kuvattujen ehtojen täyttämisen laatua ja pidättää tarvittaessa oikeuden korjata mahdolliset puutteet.

Lisäksi yhtiö tarkistaa yleiset ehdot vähintään kerran vuodessa. Yhtiö tiedottaa käyttäjilleen näihin yleisiin ehtoihin tehdyistä merkittävistä muutoksista julkaisemalla päivitetyn version niistä uutisportaalissaan. Ellei toisin ilmoiteta, muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun päivitetty versio on julkaistu uutisportaalissa.