1. Määritelmät

 • Yritys

  BeIn News Academy Ltd. Rekisteröity Hongkongissa yritysnumerolla: 1332369, osoitteessa Suite 1701 – 02A, 17/F., 625 King’s Road, North Point, Hong Kong.

 • Uutisportaali

  Yhtiön hallinnoima uutisportaali, joka on saatavilla osoitteessa https://fi.beincrypto.com/

 • BeInCrypto

  Yhteisnimitys, joka viittaa sekä yhtiöön että uutisportaaliin.

 • Tietosuojakäytäntö

  Tietosuojakäytännön viimeisin versio

 • Vierailija

  Uutisportaalissa vieraileva henkilö

 • Ohjeet

  Yhtiöön sovellettavat oikeudelliset määräykset sen lainkäyttövaltaan kuulumisen tai täytäntöönpanokelpoisuuden perusteella.

 • GDPR

  Yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

 • Henkilötiedot

  Henkilötiedot ovat kaikki käyttäjään liittyvät tiedot, jotka tunnistavat tai voivat tunnistaa käyttäjän ja joihin sisältyy esimerkiksi käyttäjän nimi, osoite tai henkilökortin numero.

2. Tarkoitus, tavoite ja muut määritelmät

Tämä käytäntö koskee BeInCrypton käyttäjiä.

BeInCrypto edustaa uutisportaalia, jonka tavoitteena on tarjota käyttäjilleen selkeää ja rehellistä tietoa kryptovaluuttamarkkinoista ja lohkoketjuteollisuudesta.

Yritys on laatinut tämän tietosuojakäytännön GDPR:n siihen liittyvien säännösten ja direktiivien mukaisesti.

Tämän käytännön tarkoituksena on antaa yhtiön käyttäjille informaatiota siitä, minkä tyyppisiä tietoja yhtiö kerää, miten näitä tietoja käytetään ja missä olosuhteissa niitä voidaan jakaa kolmansien osapuolten kanssa.

Tässä tietosuojaselosteessa käyttäjätietoihin voidaan viitata nimellä “henkilötiedot” tai “henkilökohtaiset tiedot”. Samoin yhtiö voi joskus viitata käyttäjän henkilötietojen käsittelyyn, keräämiseen, suojaamiseen ja säilyttämiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan yhteisesti termillä “henkilötietojen käsittely”.

3. Henkilötietojen kerääminen

Yhtiö kerää tietoja, jotka ovat tarpeen sen palvelujen tarjoamiseksi ja parantamiseksi.

4. Uutiskirjeen tilaus

Käyttäjät voivat tilata yhtiön tarjoaman säännöllisen uutiskirjeen antamalla sähköpostiosoitteensa, kun tilausvaihtoehto valitaan. Käyttäjä suostuu vastaanottamaan tämän sähköisen uutiskirjeen ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa suoraan yhtiölle uutisportaalin verkkosivustolla olevan toiminnon kautta.

5. Oikeutettujen etujen suojaaminen

Yhtiö käsittelee henkilötietoja suojellakseen BeInCrypton tai kolmannen osapuolen puolustamia oikeutettuja etuja. Oikeutettu etu on olemassa, kun yhtiöllä on ammatillinen, kaupallinen tai oikeudellinen syy käyttää käyttäjän tietoja. Tällöinkään se ei saa toimia epäoikeudenmukaisesti sitä vastaan, mikä on oikeudenmukaista ja edullista Käyttäjän kannalta. Esimerkkejä käsittelytoimista ovat

Oikeudellisten menettelyjen käynnistäminen ja puolustuksemme valmistelu riitatilanteissa;

Toimenpiteet ja prosessit, joita toteutamme varmistaaksemme yhtiön tietotekniikan ja järjestelmien turvallisuuden, mahdollisen rikollisuuden ehkäisemisen, omaisuuden turvallisuuden, pääsynvalvonnan ja tunkeutumisen estämisen ;

toimenpiteet liiketoiminnan johtamiseksi ja yhtiön tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi;

Yhtiön kaikkien tai joidenkin etujen, oikeuksien, omistusoikeuksien tai etujen siirtäminen, luovuttaminen (joko suoraan tai velvoitteiden vakuudeksi) ja/tai myynti yhdelle tai useammalle henkilölle ja/tai yhtiön kaikkien tai joidenkin etujen, oikeuksien, omistusoikeuksien tai etujen rasittaminen käyttäjän ja yhtiön välisen sopimuksen perusteella.

6. Markkinointitarkoitukset

Yhtiö voi käyttää käyttäjän tietoja, kuten sijaintia tai tapahtumahistoriaa, lähettääkseen käyttäjää mahdollisesti kiinnostavia uutisia, analyysejä, tutkimuksia, raportteja, kampanjoita tai koulutusmahdollisuuksia käyttäjän rekisteröityyn sähköpostiosoitteeseen, jos tämä on antanut ne yhtiölle.

Käyttäjällä on oikeus muuttaa tätä vaihtoehtoa, jos hän ei enää halua saada tällaisia tietoja, ja hän voi peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

7. Käyttäjän henkilötietojen hallinta ja käsittely

BeInCrypto ja kaikki yhtiön henkilötietojen keräämiseen, tallentamiseen tai käsittelyyn palkkaamat asiamiehet sekä yhtiön puolesta toimivat kolmannet osapuolet voivat kerätä, käsitellä ja tallentaa käyttäjän toimittamia henkilötietoja.

Käyttäjän toimittamien henkilötietojen käsittelyä ja tallentamista varten missä tahansa Euroopan unionin alueella tai sen ulkopuolella sijaitsevalla lainkäyttöalueella. Yhtiö vahvistaa täten toimivansa kaikkien sovellettavien lakien mukaisesti.

8. Valtuutetut palveluntarjoajat

Yhtiö voi myös käyttää valtuutettuja ulkopuolisia palveluntarjoajia Käyttäjätietojen käsittelyyn tehtyjen palvelusopimusten perusteella, joita koskevat yhtiön ohjeet käyttäjätietojen suojaamisesta. Nämä sopimukset ovat välttämättömiä, jotta molemmat osapuolet ymmärtävät vastuunsa ja velvollisuutensa.

Nämä palveluntarjoajat tarjoavat erilaisia palveluja, joista on sovittu yhtiön kanssa.

Jos yhtiö on velvollinen tai oikeutettu luovuttamaan tietoja ilman suostumusta, se ei luovuta enempää tietoja kuin on tarpeen luovutuksen tarkoituksen saavuttamiseksi.

9. Yrityksen suorittama käyttäjän henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksiin.

Yhtiö voi käsitellä käyttäjien henkilötietoja ilmoittaakseen heille tuotteista, palveluista tai tarjouksista, jotka saattavat kiinnostaa heitä. Yhtiö tutkii kaikki nämä tiedot määrittääkseen, mikä on tarpeellista tai mikä voi kiinnostaa käyttäjiä.
Tietyissä tapauksissa voidaan käyttää profilointia. Profilointi on prosessi, jossa käyttäjän tietoja käsitellään automaattisesti tarkoituksena arvioida tiettyjä henkilökohtaisia tekijöitä ja tarjota käyttäjälle erityisiä kaupallisia tietoja tietyistä tuotteista.

Käyttäjillä on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä markkinointitarkoituksiin tai peruuttaa tilaus yhtiön markkinointisähköpostin vastaanottajien luettelosta ottamalla yhteyttä yhtiön käyttäjätukipalveluun milloin tahansa seuraavasti:

Sähköpostitse: [email protected]

Sivuston asiakastukipalvelun kautta

10. Miten kauan käyttäjän henkilötietoja säilytetään?

Yritys säilyttää käyttäjien henkilötietoja viisi vuotta täyttääkseen lakisääteiset vaatimukset. Joissakin tapauksissa tätä ajanjaksoa voidaan pidentää.

Kun yhtiö ei enää tarvitse säilyttää käyttäjän henkilötietoja, yritys poistaa tai tuhoaa ne turvallisesti.

11. Käyttäjän oikeus tietojen poistamiseen

Oikeus tietojen poistamiseen ei ole ehdoton “oikeus tulla unohdetuksi”. Yksilöt voivat tietyissä olosuhteissa saada henkilötiedot poistetuksi ja estää niiden käsittelyn:

 • Kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin/käsiteltiin;
 • Kun henkilö peruuttaa suostumuksensa.
 • Kun henkilö vastustaa käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole pakottavaa oikeutettua etua;
 • Kun henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti (eli yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesti);
 • Kun henkilötiedot on poistettava oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi;
 • Kun henkilötietoja käsitellään sosiaalipalvelujen tarjoamisen yhteydessä lapselle. Tietyissä erityistilanteissa oikeutta tietojen poistamiseen ei sovelleta, ja yritys voi kieltäytyä vastaamasta pyyntöön.

12. Milloin yhtiö voi kieltäytyä poistamispyynnöstä?

BeInCrypto voi kieltäytyä noudattamasta poistamispyyntöä, jos henkilötietoja käsitellään seuraavista syistä:

Lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, yleisen edun mukaisen tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi;

Laillisten oikeuksien käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

13.Tietojenkäsittelyn maantieteellinen alue

Käyttäjätietoja käsitellään pääsääntöisesti Euroopan unionissa/Euroopan talousalueella (EU/ETA). Joissakin tapauksissa tietoja siirretään ja käsitellään EU:n/ETA:n ulkopuolisissa maissa.

Käyttäjiä koskevien tietojen siirto ja käsittely EU:n/ETA:n ulkopuolelle on mahdollista, jos asianmukaiset suojatoimet on toteutettu ja jos toimet perustuvat yksinomaan oikeusperustaan.

Käyttäjä voi pyynnöstä saada lisätietoja käyttäjätietojen siirtämisestä EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin.

14. Muutokset tähän tietosuojakäytäntöön

Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa tai täydentää tätä tietosuojaselostetta yksipuolisesti ilman ennakkoilmoitusta milloin tahansa tämän määräyksen mukaisesti.

Jos tätä tietosuojaselostetta muutetaan, yhtiö julkaisee päivitetyn version uutisportaalissa. Myös tämän sivun lopussa ilmoitettua muutospäivämäärää muutetaan. Yhtiö kuitenkin kannustaa käyttäjiä tutustumaan tähän tietosuojaselosteeseen aika ajoin, jotta he pysyvät ajan tasalla siitä, miten yhtiö käsittelee ja suojaa käyttäjien henkilötietoja.

15. Evästeet

Yrityksen sivusto käyttää pieniä tiedostoja, joita kutsutaan “evästeiksi”, parantaakseen sen toimivuutta ja käyttäjän yleistä käyttökokemusta.

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle tietojen tallentamista varten. Yritys käyttää evästeitä portaalissa (portaaleissa). BeInCrypto yhdistää evästeisiin tallentamansa tiedot kaikkiin henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin, jotka käyttäjä antaa portaalissa ollessaan. BeInCrypto käyttää sekä istuntoevästejä että pysyviä evästeitä. Istuntoeväste ei vanhene, kun kävijä sulkee selaimensa. Pysyvä eväste pysyy vierailijan kiintolevyllä pidemmän aikaa. Kävijät voivat poistaa pysyviä evästeitä noudattamalla Internet-selaimensa ohjetiedostossa annettuja ohjeita.

Yhtiö luo pysyviä evästeitä tilastollisia tarkoituksia varten. Pysyvien evästeiden avulla yhtiö voi myös seurata ja kohdentaa käyttäjien sijaintia ja kiinnostuksen kohteita sekä parantaa portaalin palveluiden käyttökokemusta.

Jos käyttäjä päättää hylätä evästeet, hän voi silti käyttää portaalia.

Muutamat Yhtiön kaupalliset kumppanit käyttävät portaalissa evästeitä. Yhtiöllä ei ole pääsyä näihin evästeisiin eikä se valvo niitä.

16. Valvonta ja arviointi

Yhtiö tarkastelee säännöllisesti tämän tietosuojakäytännön tehokkuutta ja erityisesti tässä kuvattujen ehtojen täytäntöönpanon laatua ja pidättää tarvittaessa oikeuden korjata mahdolliset puutteet.

Lisäksi yhtiö tarkistaa käytäntöä vähintään kerran vuodessa. Yhtiö tiedottaa käyttäjilleen kaikista tähän käytäntöön tehdyistä olennaisista muutoksista julkaisemalla päivitetyn version käytännöstä verkkosivustollaan (verkkosivustoillaan).